Välkommen till vår värld!

Till Barn och kvinnorätts organisationen B K R O Kraft Force, som arbetar för att tillvarata kvinnor och barns rättigheter i Sverige och internationellt.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vi arbetar med att skapa en gemensam plattform i arbetet för utsatta kvinnor och barn. Vår vision är fredade barn och kvinno hus.

Vi vänder oss till Dig, som lever i en våldsrelation av fysisk eller psykisk karaktär. Kvinnan men också barnen från dessa trasiga och destruktiva förhållanden.

Vi finns här för Er och vi skall bistå med all hjälp vi kan och framförallt, så finns vi med under resan till ett bättre liv. Men vi vänder oss även till alla utsatta kvinnor och barn, för i dagens samhälle har kvinnor såväl som barn svårigheter att finna sin plats och utanförskapet är ett faktum.

B K R O började som en reaktion mot samhällets oförmåga att hjälpa kvinnor i sin värsta utsatthet och att lagstiftningen paradoxalt nog blir en fälla för många kvinnor och deras barn. 

Vi började nästan som en motståndsrörelse, där vi gemensamt hade olika erfarenheter som gjorde att vi brann för att ge kvinnor och barn bättre möjligheter och förutsättningar i vårt land. 

Framförallt accepterar vi inte att kvinnor och barn offras i en ofungerande rättsapparat. 

Miljontals kvinnor får ej sina röster hörda!

Detta erbjuder vi dig


Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning och juridiska ombud.

Stödsamtal och planering

Vi erbjuder stödsamtal och en personlig planering för varje klient.

Rätten till ett värdigt liv

Vi återger vår klient rätten till ett värdigt liv. 

Låt oss bli din röst!